Detalji događaja

  • Date:
  • Kategorije:

Harmonija liječenja: Chi Nei Tsang

Tok Sen se s tajlandskog doslovno prevodi kao “skidanje energetskih linija”, tehnika čišćenja blokirane energije. Koristi se mehanička i zvučna vibracija, kojom se radi duboko kroz vezivno tkivo i mišiće. Ova jedinstvena tehnika iscjeljivanja je nastala u Chiang Mai zoni sjevernog Tajlanda (Lanna). Smatra se da Tok Sen postoji preko 5000 godina, te da je nastao u Lanna-i u istom periodu kad se akupunktura razvila u Kini. Energetska je tehnika iscjeljivanja, i još uvijek se prakticira na području države. Pomaže u poboljšanju toka energije i opušta bol u mišićima.

Tok Sen je terapeutski tretman za miofacijalne bolove. Kuckanjem tijela (upotrebom drvenog “čekića” i “tučka”) vibracije se šalju kroz živce, mišiće i vezivno tkivo za liječenje bolova u mišićima i tetivama. Lagano “kucanje” različitih intenziteta i kontakta na različitim dijelovima tijela. Ako su aplicirane na pravi način, vibracije pružaju korisne utjecaje različitim dijelovima tijela. U tom slučaju pružaju mišićima i tetivama osjećaj živosti jer su obnovljene i regenerirane. Uz “kucanje” bitan je i “tempo” koji se koristi. U najčešćim slučajima radi se o tri ritmična otkucaja; jedan, dva tri, pa ponovo jedan, dva, tri. Različiti čekići i tučci se koriste ovisno o dijelu tijela. Bitno je znati da se prsti znaju umoriti i biti bolni dugotrajnom upotrebom. Ako se umore, manje je vjerojatno da se pružiti potreban tretman tijelu. Međutim, prsti se moraju koristiti za dodir, kako bi se osjetilo gdje je dodatan Tok Sen tretman potreban.
Moguće je, kao i u tradicionalnoj masaži, odraditi dio tretmana na sebi. Naravno, neka su područja nedostižna i potrebna nam je druga osoba.

Nekoliko prednosti ovog thai/kineskog tretmana su poboljšana cirkulacija, olakšanje u krutim i zgrčenim mišićima i poboljšanje živčanih funkcija. Najvažnije funkcija ovog tretmana odnosi se na tetive i specifično na mišično-tetivne meridijane. Ispravan tretman podrazumijeva korištenje specijanih drvenih alata za stvaranje vibracija na odgovarajućim dijelovima tijela, budući da je moguće da postoje blokade u meridijanima. Kada se vibracije u tetivama ispravno rade, one opuštaju tetive i mišiće, što poboljšava i krvotok.

Postoji izreka: “Mlade tetive-mlado i zdravo tijelo.” Kada su tetive fleksibilne, struktura kosti je glatka, mišići su fleksibilni i ne stvaraju pritisak na arterije, vene, limfu, živce i meridijane. Što zauzvrat omogućava slojevima tijela da dobiju ispravnu njegu, a time i da funkcioniraju ispravno. Mudrost i harmonija ove dvije drevne discipline i kulture – kineske i Lanna, donosi jedinstvenu tehniku koja stimulira organe, mišiće, tetive i meridijane u tijelu za zdravlje i blagostanje kojima isti posljedično odišu.

Tretman cijelog tijela je jedan od najboljih načina održavanja tijela, što je dokazano kroz stoljeća korištenja tretmana. Važnost zdravih tetiva je jasna uzimajući u obzir koliko ih koristimo. Zdravo tijelo uvijek uključuje tetive. Dok su tetive u zglobovima bitne, tretiranje istih konačno utječe i na tetive organa.
Tok Sen tretman i održavanje imaju pozitivan utjecaj na doslovno svaki dio i funkciju tijela.

Utjecaj Tok Sen tretmana:

• Poboljšanje krvotoka (bolji krvotok znači bolja njega tetiva i brže opuštanje blokirane energije)
• Opuštanje mišića (kruti i stegnuti mišići stišću kapilare što umanjuje protok krvi kroz mišiće te uzrokuje upale mišića)
• Stimulira periferne živce koji se kreću paralelno uz kapilare. Svaki otkucaj čekićem, svaka vibracija njeguje kapilare i periferne živce, što zauzvrat stimulira i mišiće.
• Olakšava bol raznih uzroka: glavobolje nastale zbog problema sa živcima, migrene, degeneraciju mozga, zamagljen vid i gubitak sluha
• Bol u ramenima, uganuće vrata, krutost tetiva ramena, nepokretna ruka
• Skraćene tetive koje stvaraju pritisak na zglobove, krutost u leđnim mišićima, problemi u lopaticama i bol u leđima
• Bol u donjim leđima, upaljena leđna moždina, tegobe kod savijanja trupa
• Lumbalna bol i kompresija živaca
• Bol u bedrima, krutost stražnje lože, isčašenje patele
• Bol u mišićima lista, bol u tabanima, utrnulost
• Bol u ruci, laktu, utrnulost ruke i dlana

TEME koje ćemo obraditi na ovoj radionici:
– Tradicionalni tok sen (Chi Nei Tsang III)
– Taoistički Chi Kung (Stemm cell Chi Kung with bamboo hitter)
– Inner smile
– 6 healing sounds
– tehnika s ventuzama
– tehnika Guasho
– tehnika s Herbal ball – kompresama

• INFO I RASPORED •
– 8 – 10. 11. 2019, od 9 – 18
– grupa do 14 ljudi

CIJENA RADIONICE: 1800kn

*Rezervacija isključivo uz uplatu pologa od 540kn, a za podatke za uplatu i preostale informacije kontaktirajte nas OVDJE…

Polog je nepovratan, no ukoliko ste spriječeni možete naći nekoga kome ćete ustupiti svoje mjesto 🙂

* Tok Sen pribor/alat može se kupiti na radionici, cijena 55 EUR

Radionicu će držati Nataša Kovač

O Nataši


Nataša Kovač je Universal Healing Tao Instruktor (System Master Mantak Chia), te praktičar i učitelj CNT 1, 2 i 3 (Tok Sen). Slovenka, živi i radi u Briselu (www.puretaoconnection.com). Organizira radionice i seminare koje vode senior učenici UHT (Universal Healing Tao), sistema kojeg je razvio vodeći taoistički Majstor, Mantak Chia.

IN ENGLISH…

Tok Sen means take off energy lines in Thai; it is a technique to clear blocked energy. It uses mechanical and sound vibration, working deeply through the fascia and muscles. This unique healing technique is found in the Chiang Mai area of Northern Thailand (Lanna). Tok Sen is thought to date back over 5000 years, and developed in Lanna while acupuncture developed in China. It is an energetic healing technique, and is still practiced in the country areas.

Tok Sen helps to improve energy flow and relieves aching muscles.Tok Sen is a therapeutic bodywork for myofascial pains. By tapping the body (using the wooden “hammer” and “pestles”) vibrations are sent through the nerves, muscles, and fascia to treat muscle and tendon pain. A light “hammering” with varying degrees of contacts to the different regions of the body. The vibrations, if done in the proper manner, provide benefits to the different areas of the body. When done properly, they make the tendons and muscles feel more alive because they are repaired and rejuvenated. It is not just the tapping that is important, but also the “tempo” that is used. In most case the tempo is three beats; one, two, three and again one, two, three. The different hammers and pestles are used in different areas of the body. Furthermore, one’s fingers can get tired and sore with extended use. If they become tired, they are less likely to provide the necessary treatment. The fingers, however, must be used to touch an area and see whether it is in need of additional Tok Sen treatment.

It is possible, just as in a traditional massage; to do some of the work to one’s self. Of course some areas are unreachable and another person is needed.

Tok Sen Benefits

Just a few of the advantages of this ancient Thai/Chinese treatment are increased circulation, relief from stiff and tight muscles, improvement of nerve functions and many others. The main function of this treatment relates to the tendons and specifically the muscle-tendon meridians. Proper treatment entails using the special wooden tools to vibrate the appropriate areas on the body. This is because there can be blockages in the meridians. The vibrations of the tendons, when done correctly, loosen both the tendons and the muscles. This also improves the blood circulation.

There is a saying: “Young tendons – young and healthy body”; as when the tendons are flexible, the bone structure is smooth, the muscles are flexible and do not press on arteries, veins, lymphatic strings, nerves, and meridians. This allows all layers of body to be nourished properly and therefore function properly. Harmonizing the wisdom of the two ancient Chinese and Lanna (from Norhern Thailand) cultures creates a unique technique that stimulates organs, muscles, tendons and meridian lines in the body for radiant health and well-being.

Treatment of the entire body is one of the best forms of maintenance. This has been established through centuries of application. The importance of healthy tendons is clear by the fact that we use them so much. A healthy body always involves the tendons. This is because, while the tendons in the joints, for example, are important, treating them eventually impacts the organ tendons. Indeed, this therapy and maintenance has a positive influence on virtually every part and function of the body.

Increases blood circulation. Better circulation nourishes tendons and releases blocked energy more quickly.

Relaxes muscles: tight muscles will squeeze capillaries which will decrease blood circulation to muscles and cause muscle soreness.

Stimulate peripheral nerves. These nerves run parallel with capillaries. Every time we hammer, vibrations will nourish capillaries and peripheral nerve, which can stimulate muscles as well.

Releases pain from many causes:

Headaches from nerve problem, migraines, brain degeneration, blurred vision and hearing loss

Shoulder pain, neck sprain, shoulder tendon tightness, immobile arm

Shortened tendon that can compress the joints, back muscle tightness, scapular problem and back pain

Lower back pain, spinal cord inflammation, difficulty bending trunk easily

Lumbar pain and nerve compression

Thigh pain, hamstring muscle tightness, and patella dislocation

Calf pain, sole pain, and numbness

Arm pain, elbow pain, arm numbness and hand numbness

Nataša Kovač

is certified Universal Healing Tao Instructor (school of Master Mantak Chia), teacher and practicioner of Chi Nei Tsang 1, 2 and 3 (Tok Sen).

 

Tradicionalni Tok Sen