Detalji događaja

Ovaj događaj završava na 11 veljača 2019


Donovan is back!!!
I želi nam opet prenijeti znanja!
Ovog puta u obliku Rocket yoga TT-a!
Naravski, ako želite samo vježbati jutrima, imamo i tu opciju za vas!
Plan za ranojutarnje vježbanje je da bude od ponedjeljka do petka, 07:30-09:00, te subotu i nedjelju od 09:00-10:30.
Popodnevni sati i drugo vježbanje u danu je rezervirano za TT-ovce, i to od 17:00-18:30 te subotu i nedjelju od 13:30-17:30.
Ovaj će TT obuhvatiti 50 sati edukacije, no moguće je i 100, samo pitajte 🙂
Serije koje ćemo vježbati su Rocket Series A-C, a mini workshops unutar toga će pokrivati:
Surya namaskaras (including floating & double dip chaturangas, & to HandStand)
Bakasana (bent arm, straight arm, to HS)
ujayii breath
Pincha mayurasana
Prasarita to HS
Mula bandha checkups
Standing splits to HS
Jumpthrough to seated
Back to chaturanga from seated
Eka pada bakasana
Pilates to HS
Wall line HS drills
Setu bhandasana
Parsva bakasana
Tripod headstand & TH to bakasana
Urdhva danurasana
Gomukasa tripod transition
Sarvangasana (shoulderstand) variations
Sirsasana (Headstands) & variations
Uttplutihi & simhasana
Padma mayurasana
Sidhasana

Extra Series za TT Rocket Seriesi E

Extra workshopping za TT:

Kumbakas
Old school double dip chaturangas in Surya Namaskaras
Bakasana to HS to bakasana
Pincha up 2 feet, down to chaturanga
Vishwatitrasana a b
Prasarita to somakonasana
Splits training
Vasistasana
Uppavishta to HS
Galavasana
Vinyasas to seated w HS
Bakasana to ekapada to bakasana to eka pada to bakasana
Pilates to HS to seated from HS
Parsva bakasana abc
Ashta vakrasana b (jumping)
Drop backs & up
Vrishikasana
Vriksasana
Ardha matsyendrasana to parsva bakasana
Eka pada raja kapotasana to eka pada bakasana
Tittibhasana & to HS
Kashypasana & to HS
Urdhva muka paschimottanasana to mayurasana
Punghu (eka hasta) mayurasana
7 headstands
Uttplutihi marathon
Urdhva kuukutasana
Sidhasana pranayam

Spotting in:
Arm balances & HS
Vinyasa Transitions
Backbends
Dancing w students as adjuster
Savasana
Thai massage
Wrist therapy

Tempo in facilitating different sequences
Themes for sequences
Modifying
Surya namaskaras on wall for older/disabled practitioners
Nauliland
Weekly methodology
Cross training
Nutrition

Loving your practice!!!

Prijave kreću odmah po završetku ovog čitanja, a cijene su:
Samo vježbanje: 400kn
Vježbanje+TT: 1500kn
Prijave i upiti na info@velvetpepperstudio.hr ili putem inboxa!
Čekamo vas!

ROCKET YOGA TT50