Detalji događaja


Hatha yoga je put tjelesne kontrole kroz položale tiijela, asane, i tehnike disanja, pranayame.

Ova vrsta joge podrazumijeva vježbanje vanjskog i unutrašnjeg pročišćavanja, a za to je potrebna samodisciplina. Hatha joga čini prvih pet stupnjeva rađa yoge i bez ovogznanja vrlo je teško postići kontrolu uma, tj. rađa jogu. Ova vrsta joge vezana je za pokrete i položaje tijela, pa je zbog toga dobra i za relaksaciju tijela.

Danijel Dubičanac (1973) yogom se bavi od 1991. godine, podučava hatha yogu od 1996. kada ga je u tradiciji Šivananda yoge certificirao Svami Krišna u Rišikešu. Tajlandsku masažu prakticira od 2008., a učitelj medicinske tajlandske akupresure postaje 2012. U akrobatskoj yogi i inverzijskoj terapiji aktivan je od 2009., a radionice i redovne treninge održava u regiji od 2011. godine.

Danijel je predsjednik Društva za rekreaciju “Yoga-Zagreb”, povremeno održava radionice i tečajeve yogijske tajlandske masaže i akupresure, terapeutskog letenja, yoge u paru i akrobatske yoge, yoge za zdravu kralježnicu i slično.

Njeguje individualiziran i nedogmatski pristup. Stavlja naglasak na razumijevanju zdravstvenih učinaka i usvajanju osobne prakse yoge.

Hatha Yoga