WOOHOO!!! VELVET HEARTBEAT is back!!! PRIJAVE OBAVEZNE… Sat koji smo kreirali kao dobrotvornu akciju gdje skupljamo za NOINU ARKU se vraća na naš repertoar! Donacije su u obliku konzervi, hrane, nečega za životinjice ili kuna… Ne budi vam teško 😀