Srijede ujutro su rezervirane za područje kukova i donjih leđa na malo drugačiji način. Istežemo i jačamo( jer je snaga potrebna da sve ostane na mjestu i neozlijeđeno) sve 4 strane nogu i posljedično opuštamo donja leđa. Kao završna sekvenca radi

  Srijede ujutro su rezervirane za područje kukova i donjih leđa na malo drugačiji način. Istežemo i jačamo( jer je snaga potrebna da sve ostane na mjestu i neozlijeđeno) sve 4 strane nogu i posljedično opuštamo donja leđa. Kao završna sekvenca

  Srijede ujutro su rezervirane za područje kukova i donjih leđa na malo drugačiji način. Istežemo i jačamo( jer je snaga potrebna da sve ostane na mjestu i neozlijeđeno) sve 4 strane nogu i posljedično opuštamo donja leđa. Kao završna sekvenca

  Srijede ujutro su rezervirane za područje kukova i donjih leđa na malo drugačiji način. Istežemo i jačamo( jer je snaga potrebna da sve ostane na mjestu i neozlijeđeno) sve 4 strane nogu i posljedično opuštamo donja leđa. Kao završna sekvenca

  Srijede ujutro su rezervirane za područje kukova i donjih leđa na malo drugačiji način. Istežemo i jačamo( jer je snaga potrebna da sve ostane na mjestu i neozlijeđeno) sve 4 strane nogu i posljedično opuštamo donja leđa. Kao završna sekvenca

  Srijede ujutro su rezervirane za područje kukova i donjih leđa na malo drugačiji način. Istežemo i jačamo( jer je snaga potrebna da sve ostane na mjestu i neozlijeđeno) sve 4 strane nogu i posljedično opuštamo donja leđa. Kao završna sekvenca

  Srijede ujutro su rezervirane za područje kukova i donjih leđa na malo drugačiji način. Istežemo i jačamo( jer je snaga potrebna da sve ostane na mjestu i neozlijeđeno) sve 4 strane nogu i posljedično opuštamo donja leđa. Kao završna sekvenca

  Srijede ujutro su rezervirane za područje kukova i donjih leđa na malo drugačiji način. Istežemo i jačamo( jer je snaga potrebna da sve ostane na mjestu i neozlijeđeno) sve 4 strane nogu i posljedično opuštamo donja leđa. Kao završna sekvenca

  Srijede ujutro su rezervirane za područje kukova i donjih leđa na malo drugačiji način. Istežemo i jačamo( jer je snaga potrebna da sve ostane na mjestu i neozlijeđeno) sve 4 strane nogu i posljedično opuštamo donja leđa. Kao završna sekvenca

  Srijede ujutro su rezervirane za područje kukova i donjih leđa na malo drugačiji način. Istežemo i jačamo( jer je snaga potrebna da sve ostane na mjestu i neozlijeđeno) sve 4 strane nogu i posljedično opuštamo donja leđa. Kao završna sekvenca