Težina *, Sat vodi Andrea Vidas, Više o Yin yoga programu…

Težina * Meditativan, nježniji sat uz vizualizacije boja u yoga položajima Sat vodi:Kristina Musić Više o Restorative yoga programu…

Težina *, Sat vodi Andrea Vidas, Više o Yin yoga programu…

Težina * Meditativan, nježniji sat uz vizualizacije boja u yoga položajima Sat vodi:Kristina Musić Više o Restorative yoga programu…

Težina *, Sat vodi Andrea Vidas, Više o Yin yoga programu…

Težina * Meditativan, nježniji sat uz vizualizacije boja u yoga položajima Sat vodi:Kristina Musić Više o Restorative yoga programu…

Težina * Meditativan, nježniji sat uz vizualizacije boja u yoga položajima Sat vodi:Kristina Musić Više o Restorative yoga programu…

Težina *, Sat vodi Andrea Vidas, Više o Yin yoga programu…

Težina * Meditativan, nježniji sat uz vizualizacije boja u yoga položajima Sat vodi:Kristina Musić Više o Restorative yoga programu…

Težina *, Sat vodi Andrea Vidas, Više o Yin yoga programu…