Težina: */**/***, Sat vodi:Martina Šartaj, Više o Yoga swing programu… Ograničen broj polaznika

Težina: */**/***, Sat vodi: Christiana Igbeka, Više o Yoga swing programu… Ograničen broj polaznika.

Težina: */**/***, Sat vodi:Martina Šartaj, Više o Yoga swing programu… Ograničen broj polaznika

Težina: */**/***, Sat vodi: Christiana Igbeka, Više o Yoga swing programu… Ograničen broj polaznika.

Težina: */**/***, Sat vodi:Martina Šartaj, Više o Yoga swing programu… Ograničen broj polaznika

Težina: */**/***, Sat vodi: Christiana Igbeka, Više o Yoga swing programu… Ograničen broj polaznika.

Težina: */**/***, Sat vodi:Martina Šartaj, Više o Yoga swing programu… Ograničen broj polaznika

Težina: */**/***, Sat vodi: Christiana Igbeka, Više o Yoga swing programu… Ograničen broj polaznika.

Težina: */**/***, Sat vodi:Martina Šartaj, Više o Yoga swing programu… Ograničen broj polaznika

Težina: */**/***, Sat vodi: Christiana Igbeka, Više o Yoga swing programu… Ograničen broj polaznika.