Po zvanju sam modna dizajnerica koja je još od malih nogu sam jako volila vježbati i raditi različite stvari, treninge i ostvarenja.
Balet sam obožavala toliko da mi je to i danas ostala neprežaljena karijera, no da ne bi samo bila jedna disciplina, vježbala sam ritmičku gimnastiku, plivanje, odbojku, trčanje, svirala klavir, gitaru, pjevala u zboru i mjuziklu te sam samo nastavila u tom tonu i kasnije. Osoba koja jako voli vježbati voli i istraživati pa sam s mamom krenila na yogu. Nekako je tu krenula ljubav i naš dugogodišnji neprekinuti slijed. Moje prve učiteljice bile su Nada i Ana Bučević, koje su stalno davale neke zanimljive poze za isprobati. Nakon preseljenja u Zagreb otišla sam na jedan sat Power Yoge kod Marca Bianca i ostalo je povijest.

Certificirana sam učiteljica Multistyle yoge (YT200), senior učiteljica Vinyasa yoge (YT500), Vinyasa Krama i Moon Sequence učiteljica (RYT300) , Aerial Yoga instruktor te voditelj obuke za Yoga učitelje i Flying Peppers (Aerial Yoga) učitelje i stalno nadograđujem svoje znanje.

Svoje znanje, ljubav i veselje vježbanja dijelim s drugima predano podučavajući yogu od 2009.godine.
Moja ljubav prema različitosti ljudi i njihovih tijela odvela su me na istraživanje terapijskog pristupa yogi koji se proteže kroz sve moje satove: bio to zahtjevan Vinyasa sat ili lagan, rehabilitacijski i spori sat. U zdravom tijelu zdrav duh je misao vodilja koja me vodi ka stalnim novim edukacijama i smišljanju nečeg novog, nečeg divljeg ????

Svojim učiteljima, Marcu Biancu, Sandri D. Bianco i Snježani Nini Vukas zahvalna sam na otkrivanju i usmjeravanju na ovaj put, Neilu Barkeru, Darku Milaščeviću te Matthew Sweeneyu što su svoju ljubav spram ljudskog tijela prenijeli na mene, te brojnim drugim učiteljima koji su svi svojom različitosti pridonijeli da inspiraciju i ljubav prema yogi i znanju prenosim dalje, Duncan Wong (jedan od učitelja Madonne) , Sonja Ržepski, David Swenson, Adam Rinder, Sadie Nardini, Claire Missingham, Lea Lončar, Jadranko Miklec, Gabriela Božić, Govinda Kai, te Ani i Donovanu Hicks koji su je usmjerili na “Up, up and away” put kroz Aerial BodyMove  i Rocket Yoga Method.

Ljubav prema pokretu, učenju i slobodi u svim poljima dovela je do Velvet Pepper studija, mjesta koje okuplja razne entuzijaste željne vježbanja, kretanja, disanja i svih radosti koje život pruža i to je bio punih 10 godina.
Velika su mi ljubav životinje pa se trudim kroz Velvet i yoga zajednicu pomoći manje sretnim četveronošcima te je ta ljubav izronila razne humanitarne akcije, od kojih najponosnije ističe Pepperthon, prvi Yoga Maraton u Hrvata.

Uz sve navedeno, zaljubljena sam u terapeutski rad masera. Završila sam razne škole masaže, thai, thai triggere, no nakon dvogodišnje škole abdominalne masaže kod Suzane Janković zaljubila sam se u terapeutski rad kroz trbuh.

Uz to sam jedna od prvih certificiranih terapeuta Universal Healing Tao sistema u Hrvatskoj, School of Master Mantak Chia, Chi Nei Tsang 1 i Chi Nei Tsang 3 ( TOK SEN ) terapeut, naučen od prekrasne Nataše Kovač. Masaža je nešto prekrasno, duboko povezivanje na toliko razina osjetom prstiju i daha koji nas spaja s osobom pred nama. Pratiti dsanje i kretanja struktura pod prstima… Neprocjenjivo…

Certificirana sam učiteljica Multistyle yoge (YT200), senior učiteljica Vinyasa yoge (YT500), Vinyasa Krama i Moon Sequence učiteljica (RYT300) , Aerial Yoga instruktor te voditelj obuke za Yoga učitelje i Velvet Pepper Flying (Aerial Yoga) učitelje i stalno nadograđujem svoje znanje.

Svoje znanje, ljubav i veselje vježbanja dijelim s drugima predano podučavajući yogu od 2009,godine. Moja ljubav prema različitosti ljudi i njihovih tijela odvela su me na istraživanje terapijskog pristupa yogi koji se proteže kroz sve moje satove: bio to zahtjevan Vinyasa sat ili lagan, rehabilitacijski i spori sat. U zdravom tijelu zdrav duh je misao vodilja koja me vodi ka stalnim novim edukacijama i smišljanju nečeg novog, nečeg divljeg 🙂

Svojim učiteljima, Marcu Biancu, Sandri D. Bianco i Snježani Nini Vukas zahvalna sam na otkrivanju i usmjeravanju na ovaj put, Neilu Barkeru, Darku Milaščeviću te Matthew Sweeneyu što su svoju ljubav spram ljudskog tijela prenijeli na mene, te brojnim drugim učiteljima koji su svi svojom različitosti pridonijeli da inspiraciju i ljubav prema yogi i znanju prenosim dalje, Duncan Wong (jedan od učitelja Madonne) , Sonja Ržepski, David Swenson, Adam Rinder, Sadie Nardini, Claire Missingham, Lea Lončar, Jadranko Miklec, Gabriela Božić, Govinda Kai, te Ani i Donovanu Hicks koji su je usmjerili na “Up, up and away” put kroz Aerial BodyMove  i Rocket Yoga Method.

Ljubav prema pokretu, učenju i slobodi u svim poljima dovela je do Velvet Pepper studija, mjesta koje okuplja razne entuzijaste željne vježbanja, kretanja, disanja i svih radosti koje život pruža. Velika su mi ljubav životinje pa se trudim kroz Velvet i yoga zajednicu pomoći manje sretnim četveronošcima te je ta ljubav izronila razne humanitarne akcije, od kojih najponosnije ističe Pepperthon, prvi Yoga Maraton u Hrvata.

Uz sve navedeno, zaljubljena sam u terapeutski rad masera. Završila sam razne škole masaže, thai, thai triggere, no nakon dvogodišnje škole abdominalne masaže kod Suzane Janković zaljubila sam se u terapeutski rad kroz trbuh.

Uz to sam jedna od prvih certificiranih terapeuta Universal Healing Tao sistema u Hrvatskoj, School of Master Mantak Chia, Chi Nei Tsang 1 i Chi Nei Tsang 3 ( TOK SEN ) terapeut, naučen od prekrasne Nataše Kovač. Masaža je nešto prekrasno, duboko povezivanje na toliko razina osjetom prstiju i daha koji nas spaja s osobom pred nama. Pratiti dsanje i kretanja struktura pod prstima… Neprocjenjivo…

By profession, I am a fashion designer, but from a young age, I loved exercising and engaging in various activities, training, and achievements. I adored ballet so much that it remains an unfulfilled career dream, but I didn’t limit myself to just one discipline.
I practiced rhythmic gymnastics, swimming, volleyball, running, played the piano and guitar, sang in a choir and musical, and continued in that vein later on. A person who loves to exercise also loves to explore, so I started yoga with my mom.
Somehow, that’s where the love and our long-standing, unbroken journey began. My first teachers were Nada and Ana Bučević, who always offered interesting poses to try. After moving to Zagreb, I attended a Power Yoga class with Marco Bianco, and the rest is history…

I am a certified Multi-Style Yoga teacher (YT200), a senior Vinyasa Yoga teacher (YT500), a Vinyasa Krama and Moon Sequence teacher (RYT300), an Aerial Yoga instructor, and a training leader for Yoga and Flying Peppers (Aerial Yoga) teachers, constantly expanding my knowledge.

I have been sharing my knowledge, love, and joy of exercising with others by teaching yoga since 2009.

My love for the diversity of people and their bodies led me to explore a therapeutic approach to yoga, which extends through all my classes, whether it’s a demanding Vinyasa class or a light, rehabilitative, and slow-paced class. “A healthy mind in a healthy body” is the guiding thought that leads me to continuous new education and the creation of something new, something wild.

I am grateful to my teachers, Marco Bianco, Sandra D. Bianco, and Snježana Nina Vukas, for discovering and guiding me on this path.
I also thank Neil Barker, Darko Milaščević, and Matthew Sweeney for imparting their love for the human body to me, and numerous other teachers who, with their diversity, contributed to my inspiration and love for yoga and knowledge, including Duncan Wong , Sonja Ržepski, David Swenson, Adam Rinder, Sadie Nardini, Claire Missingham, Lea Lončar, Jadranko Miklec, Gabriela Božić, Govinda Kai, and Ana and Donovan Hicks, who directed me on the “Up, up and away” path through Aerial BodyMove and Rocket Yoga Method.

My love for movement, learning, and freedom in all fields led to the creation of Velvet Pepper Studio, a place that gathers various enthusiasts eager to exercise, move, breathe, and enjoy all the joys that life offers, and it lasted for a full 15 years. I have a great love for animals, so I strive to help less fortunate four-legged friends through Velvet and the yoga community, leading to various humanitarian actions, with the proudest being Pepperthon, the first Yoga Marathon in Croatia.

Additionally, I am passionate about therapeutic massage work. I have completed various massage schools, including Thai and Thai trigger massage, but after a two-year school of abdominal massage with Suzana Janković, I fell in love with therapeutic work through the abdomen. I am also one of the first certified therapists of the Universal Healing Tao system in Croatia, trained by Master Mantak Chia, and a Chi Nei Tsang 1 and Chi Nei Tsang 3 (TOK SEN) therapist, taught by the wonderful Nataša Kovač.

Massage is something beautiful, a deep connection on so many levels through the sense of touch and breath, which connects us with the person in front of us. Following the breath and movements of structures under the fingers…

Priceless…