Detalji događaja

Ovaj događaj završava na 06 rujan 2021


Yin  sat s Andreom Vidas

*Sat je nasnimljen unaprijed, u ONLINE shali, no molimo vas da nam pošaljete mail kako bismo vam dali usnimak, ako već nismo 😀

YINko (pre-recorded)