Detalji događaja

Ovaj događaj završava na 19 siječanj 2021


Ovaj sat je kratak i sladak, s određenom temom koju ćemo odraditi u 30 minuta.

Imate li 30 minuta za sebe?!

Mi bismo rekli da bi trebali imati, zar ne?!?

Vodi Andrea Vidas

SPEEDY GONZALES