Refleksoterapija stopala terapeutska je metoda temeljena na načelu refleksnih zona na stopalu koje koreliraju s pojedinim organima i drugim dijelovima tijela, a na njih se može djelovati intervencijama isključivo na odgovarajuća područja stopala.
Optimalnim podražajima tih zona prirodnim se putem mogu riješiti mnogi zdravstveni problemi: refleksoterapija potpuno opušta tijelo, anulira učinke stresa, stimulira tjelesne sustave čime se postiže ravnoteža i održava homeostaza samoga tijela.
Refleksoterapija traje oko 1h i vrlo je učinkovita kao preventivna tehnika; njome se ne liječe bolesti stopala već se terapeutski djeluje na organe i žlijezde koje su u određenoj povezanosti sa zonama na stopalu.

Stipica o sebi…

U shiatsu metodu rada na tijelu zaljubio sam se kroz primanje tretmana zbog određenih zdravstvenih tegoba, a koji su na mene ostavili jako upečatljiv dojam. Uz završenu edukaciju za shiatsu praktičara u Shiatsu školi Hara, želja i potreba za konstantnim educiranjem odvodi me na put istraživanja srodnih područja poput akupresure, refleksoterapije, primjene biljnih kompresa u tretmanima, strukturalnih tehnika i rada na fascijama itd.
Vođen vlastitim motom i potrebom za pomaganjem drugima, osobni put me naučio bitnu životnu lekciju o pomaganju prvo sebi kako bih kasnije bio korisniji drugima, stoga svoje zdravstvene nedaće doživljavam kao blagoslov koji mi je proširio vidike i uveo me u jedan prekrasan, meni još neistražen svijet.