Kineziterapija

Kineziterapija je rehabilitacijska metoda lječenja pokretom, grana fizikalne medicine koja koristi posebno uvjetovan i programiran pokret u liječenju i rehabilitaciji pojedinih bolesti, ozljeda i deformiteta. Program je namijenjen svim dobnim skupinama koje imaju poteškoće koje se odnose na sustav organa za kretanje ( kosti, mišići, zglobovi). Primjenom određenih tjelesnih vježbi djelujemo preventivno, korektivno i terapijski na zdravstveni status čovjeka.Kineziterapija se sastoji od vježbi, masaže i eventualnog kinesiotaping-a, kako bi se tijelo što brže oporavilo.
Ovakav tretman utječe na pravilno držanje tijela, jača trbušnu i leđnu muskulaturu, smanjuje mišićnu krutost i zamor, pomaže u savladavanju svakodnevnih aktivnosti, smanjuje fizički i mentalni stres, pomaže pri oporavku od ozlijeda, oporavlja tijelo nakon trudnoće i poroda te smanjuje rizik brojih srčanih oboljenja, osteoporoze…

Kinesitherapy is a rehabilitation method of movement therapy, a type of physical medicine that uses a specifically conditioned and programmed movement for treating certain diseases, injuries and deformities. The programme is intended for all age groups that face difficulties with the locomotor system (bones, muscles and joints). By engaging in certain exercises we act preventively, correctively and therapeutically to the person’s health state. Kinesitherapy consists of exercises, massages and, if needed, Kinesio Taping in order to ensure the body’s quick recovery.
This treatment affects the person’s posture, strengthens the core and back muscles, decreases muscle stiffness and fatigue, helps performing everyday activities, diminishes physical and mental stress, helps with recovering from injury, recovers the body after pregnancy and birth, decreases heart disease risks, osteoporosis…

Kinesiotaping

Kinesiotaping je rehabilitacijska „taping“ metoda osmišljena da ubrza proces liječenja, istovremeno dajući potporu i stabilnost zglobovima i ligamentima, ne ograničavajući pritom pokret te stimulirajući meka tkiva. Osmišljen je tako da vodi tijelo ka homeosazi. Izuzetno je sigurna i primjenjiva tehnika na području od pedijatrije do gerijatrije, te uspješno pomaže u ortopedskim, neuromuskularnim i sličnim problemima. Stimulirajući različite receptore kinesiotape otklanja bol te prije svega radi potpomognutu limfnu drenažu odižući sloj kože od potkožnog tkiva kako bi limfa mogla nesmetano teći. Na taj način oslobađa se višak tekućine u međustaničnom prostoru te se smanjuju znaci upale, a tako i bol. Kinesiotape optimizira mišićnu funkciju, remodelira fasciju te utječe na „allignement“ zgloba. Ugodan je za kožu, nosiv nekoliko dana te osigurava i unaprijeđuje pokret u bilo kojoj fazi rehabilitacijskog procesa.

The Kinesio Taping Method is a rehabilitative taping technique that is designed to facilitate the body’s natural healing process while providing support and stability to joints and ligaments without restricting the body’s range of motion as well as providing extended soft tissue stimulation. It is designed to assist in returning the body to homeostasis. It is extremely safe for populations ranging from paediatric to geriatric, and successfully treats a variety of orthopaedic, neuromuscular, and other medical conditions. By targeting different receptors, Kinesio Taping Method alleviates pain and facilitates lymphatic drainage by microscopically lifting the skin, so as to enable free lymph circulation. This lifting releases excessive fluids in the interstitial space and allows for a decrease in inflammation and pain of the affected areas. Kinesio Taping Method optimises muscle function, remodels fascia, and affects joint alignment. It is skin-friendly, wearable for days at a time, and stabilises and enhances movement in any stage of the rehabilitation process.

Prenatal masaža

Prenatal masaža je zamišljena kako bi trudnici opustila zakočena i bolna mjesta u tijelu te pokrenula limfu i smanjila oticanje ekstremiteta. Masaža se radi ležeći na boku, prvo jednom pa drugom, a potom i u sjedećem kako bi se dobro izmasirao rameni pojas i vrat. Prenatal masaža može biti Thai Yoga Masaža, koja se radi u udobnoj pamučnoj odjeći i čistim čarapama, ili masaža uljima koja se radi bez odjeće, direktno na kožu.

Prenatal massage is designed to relax pregnant women’s stiff and painful body parts, induce lymph circulation and reduce extremity swelling. The massage is performed lying on your side; first one, then the other, and then in a seated position in order to massage the shoulder area and neck. Prenatal massage may be a Thai Yoga Massage, which is done in comfortable cotton clothes and clean socks, or an oil massage, done without your clothes on, directly to the skin.

Thai yoga masaža

Tajlandska masaža, nazvana još i pasivnom yogom, temelji se na teoriji energetskih kanala koji prolaze preko cijelog tijela i povezuju sve tjelesne sisteme i organe, a protok energije kroz njih odgovoran je za fizičko, emocionalno i mentalno stanje pojedinca. Masaža se izvodi u ležećem položaju na strunjači, u laganoj i udobnoj odjeći. Nakon početnog informativnog razgovora s terapeutom, terapeut ritmičkim pritiscima slijedi energetske kanale po tijelu, te rukama, stopalima, laktovima i težinom svog tijela stimulira različita područja, počevši od stopala, a završava masažom glave. Energetski tokovi se nalaze oko 2 cm ispod površine kože i stoga je potrebno koristiti pritisak koji će biti dovoljno dubok da stimulira protok energije u njima. Taj se pritisak regulira u skladu s fizičkom kondicijom, konstitucijom i željama pojedinca. Osim fizičke stimulacije mišića, zglobova i drugih tjelesnih struktura efikasno djeluje na energetsku strukturu i živčani sistem te tako potiče duboku relaksaciju i oslobađanje od stresa. Povećava se fleksibilnost tijela, ubrzava se oporavak mišića od bavljenja sportom i drugih napora, otvaraju se energetski tokovi i pospješuje se cirkulacija.

Thai massage, which is also called passive yoga, is based on the theory of energy channels that pass through the whole body and connect all bodily systems and organs, whereas the energy that flows through them is responsible for the individual’s physical, emotional and mental state. The massage is done in a lying position on a mattress, in light and comfortable clothes. After the introductory informative talk with the therapist, the therapist uses rhythmic pressures to follow energy channels in the body, and stimulates different body parts, from the feet to the head, with his/her hands, feet, elbows and the weight of his/her body. Energy flows are located about 2 cm below the skin surface and is, therefore, necessary to use pressure deep enough to stimulate them. The pressure is regulated in accordance with the individual’s physical condition, constitution and preferences. Besides the physical stimulation of the muscles, joints and other body structures, it affects the energy structure and nervous system, and hence encourages deep relaxation and releases stress. It increases body flexibility, speeds up muscle recovery from sports and other activities, opens the energy flow, and enhances circulation.

Yumeiho masaža

Yumeiho masaža je preventivna i terapijska metoda, spoj japanske i kineske medicine, osmišljena od strane dr.Masayuki Saionji-a. Glavni je cilj mobilizirati ligamente i zglobove, a kao posljedica toga dolazi i opuštanje cjelokupne muskulature. Naglasak je na postizanje balansa u organizmu, kako onog mišićno –koštanog tako i unutarnjeg mira i opuštenosti. Nakon tretmana osoba ima osjećaj da je kompaktnija, čvršća, svjesnija svoga tijela, a istovremeno opuštenija. Sastoji se od mobilizacijskih tehnika, akupresurnih pritisaka sličnih refleksoterapiji i akupresuri, te specijalnih masažnih tehnika i istezanja. Yumeiho tretman dovodi do korekcije posture, u svim aktivnostima dnevnog života (hodanje, sjedenje, stajanje). Za yumeiho tretman treba obući ugodnu, pamučnu trenirku i čiste čarapice!

Yumeiho massage is a preventive therapy method, a combination of Japanese and Chinese medicine, designed by Doctor Masayuki Saionji. Its main aim is to mobilise ligaments and joints and, consequently, relax the complete musculature. The emphasis is placed on achieving muscle and bone balance, as well as inner peace and relaxation. After the treatment the person feels more compact, stronger, more aware of his/her body, and at the same time more relaxed. It consists of mobilisation techniques, acupressure points similar to reflex therapy and acupressure, and special massage techniques and stretches. Yumeiho treatment leads to posture correction in all daily activities (walking, sitting, and standing). We advise you to wear a comfortable cotton tracksuit and clean socks to a Yumeiho treatment.

Medicinska masaža

Medicinska masaža spoj je svih manualnih tehnika zajedno, prilagođena individualno prema potrebama osobe. Sastoji se od evaluacije i testiranja te samog tretmana; klasične medicinske masaže, akupresnih pritisaka i refleksoterapije, opuštanja „trigger „točaka, postizometričke relaksacije, istezanja. Prvenstveno služi u terapijske svrhe, no naravno dobrodošli su i svi koji preventivno žele očuvati dobrostanje svog tijela.

Medical massage is a personalised combination of all the manual techniques together. It consists of evaluating and testing the body’s condition, and the treatment itself: classic medical massage, acupressure and reflex therapy, relaxation of trigger points, post isometric relaxation, and stretching. It is predominantly used for therapeutic purposes, but everyone who wants to maintain the well-being of their body is, naturally, also welcome.