Energetski healing je metoda healinga kojom se manipulira suptilnim energetskim sistemima u i oko tijela sa ciljem omogućavanja mentalne, psihičke, fizičke i duhovne dobrobiti pojedinca.

Naša fizička tijela postoje unutar šireg energetskog polja ili aure, polja kroz koje stvaramo naše iskustvo stvarnosti, uključujući zdravlje i bolest. U energetskom informacijskom polju započinju i odvijaju se i naša najsnažnija i najdublja emocionalna iskustva koja zatim postaju biološka i fiziološka. U njemu prvobitno nastaju poremećaji, pa nam stoga rad na njemu daje i mogućnost liječenja i poticanja na samoizlječenje.

Healing je iscjeljenje pomoću energetskog protoka – univerzalna životna energija (prana, chi) prenosi se sa energetski protočnog davatelja na klijenta. Ovdje je važno napomenuti da se prilikom healinga ne prenosi healerova energija na klijenta, već je davatelj healinga samo kanal kroz koji prolazi univerzalna životna energija. Davatelj healinga je taj koji tu energiju usmjerava te uklanja blokade gdje je to potrebno kako bi se osigurao nesmetan protok energije. Cilje je balansiranje energetskog protoka, a ovakav tretman relaksira i puni duh i tijelo jer vas puni svježom, kvalitetnom i pozitivnom energijom.

 Ova vrsta healinga temeljena je na radu i učenjima Barbare Ann Brennan i Anodee Judith. Tretman se provodi na stolu, polaganjem ruku na klijentovo tijelu, pri čemu se energetski radi na čakrama i auri. Klijentu se preporuča biti u ugodnoj odjeći. Trajanje tretmana je individualno, a u prosjeku traje oko 60 – 90min.

Ovaj tretman radi Vlatka Lipovac

Cijena: 50eur (377kn)