Ovo je Vođena Meditacija za produbljenje kontakta s našim Višim Ja kroz koju se oslobađamo napetosti i stresa akumuliranih u našem fizičkom tijelu, čistimo zaostale emotivne i mentalne obrazce, dovodeći tijelo i um u balans i stanje smirenosti, harmonije, sreće i kreativnosti čime naš svakodnevni život dobiva novu dimenziju.
Namjera ove meditacije je čišćenje svih važnih aspekata kroz osvještavanje i osnaživanje fizičkog, emotivnog i mentalnog dijela našeg bića.
Ukoliko je jedna ili više od tih razina u neravnoteži, javljaju se nedostatak energije, zbunjenost, bolesti, a kada su u ravnoteži, iscijeljeni i usklađeni, tada prirodno manifestiramo moćnu, kreativnu i duhovnu energiju.
Ponekad je potrebno podsjetiti se i osvijestiti da smo cjeloviti, kompletni i savršeni upravo onakvi kakvi jesmo, i moćni. Kroz ovu meditaciju prenijeti ćemo taj osjećaj u svakodnevni život.
Time Line Healing Meditacije su predviđene za duboki rad na sebi, kao pomoć u razvijanju našeg punog potencijala, prilagođene svima.
Budite spremni na neobično, duboko i oslobađajuće iskustvo!
Veselim se!
Trajanje cca 45 min – 1 h

Arijana o sebi…

Arijana Senić Šantak, certificirana učiteljica yoge i meditacije, dugogodišnja predana vježbačica ashtanga yoge – mysore stila, tehnika pranayame i meditacije, 15 godina u svijetu joge, po struci mr.sc. dipl.ing.građ.
• Učiteljica yoge YT 200, završavam naprednu GaiaYoga TT300 obuku
• Certificirana i inicirana u vedsku tradicionalnu Shakti meditaciju od svoje učiteljice Anande Devi Vdovic
• Certificirana i inicirana u napredne tehnike Time Line Healing metode vođenih dubokih meditacija od strane osnivača metode Sal Rachela
Tehnike joge i meditacije koristim za balans svih ostalih aspekata života, volim život u prirodi, znanstveni pristup životu, istraživanje i otkrivanje najboljih i najefikasnijih metoda zdravog i ispunjenog života.
Vodim ashtanga satove joge, satove meditacije i tečajeve meditacije.
?
https://arijanasenic.wixsite.com/aryadlifestyle/