**/*** Vinyasa Flow sat energičnog prizvuka… *ukoliko želite prisustvovati ovom satu molimo pošaljite nam mail do 17h kako bismo vam dali pristupne podatke. Sat vodi Tena Matolić, naša nova suradnica 🙂

*/** *ukoliko želite prisustvovati ovom satu molimo pošaljite nam mail  kako bismo vam dali pristupne podatke. Sat vodi Tena Matolić, naša nova suradnica 🙂

Slow Flow je Vinyasa flow sporijeg ritma i intenziteta… Prikladan za sve uzraste *ukoliko želite prisustvovati ovom satu molimo pošaljite nam mail do 17h kako bismo vam dali pristupne podatke. Sat vodi Tena Matolić, naša nova suradnica 🙂  

**/*** Vinyasa Flow sat energičnog prizvuka… *ukoliko želite prisustvovati ovom satu molimo pošaljite nam mail do 17h kako bismo vam dali pristupne podatke. Sat vodi Tena Matolić, naša nova suradnica 🙂

*/** *ukoliko želite prisustvovati ovom satu molimo pošaljite nam mail  kako bismo vam dali pristupne podatke. Sat vodi Tena Matolić, naša nova suradnica 🙂

Slow Flow je Vinyasa flow sporijeg ritma i intenziteta… Prikladan za sve uzraste *ukoliko želite prisustvovati ovom satu molimo pošaljite nam mail do 17h kako bismo vam dali pristupne podatke. Sat vodi Tena Matolić, naša nova suradnica 🙂  

**/*** Vinyasa Flow sat energičnog prizvuka… *ukoliko želite prisustvovati ovom satu molimo pošaljite nam mail do 17h kako bismo vam dali pristupne podatke. Sat vodi Tena Matolić, naša nova suradnica 🙂

Sat vodi Tena Matolić, naša nova suradnica 🙂 Sat se odvija u ZOOM aplikaciji a za pristup nam pošaljite mail i dat ćemo vam pristup satu…

*/** *ukoliko želite prisustvovati ovom satu molimo pošaljite nam mail  kako bismo vam dali pristupne podatke. Sat vodi Tena Matolić, naša nova suradnica 🙂

Slow Flow je Vinyasa flow sporijeg ritma i intenziteta… Prikladan za sve uzraste *ukoliko želite prisustvovati ovom satu molimo pošaljite nam mail do 17h kako bismo vam dali pristupne podatke. Sat vodi Tena Matolić, naša nova suradnica 🙂