Na bazi klasične, sa refelksoterapijom, aromaterapijom, po principu rada na meridijanima.

ŽAKLINA DRUŽETA

Holistički, altetnativni i CB terapeut, NLP master Coach, Psihosavjetnik