Pokretanje Barsa -32 tocke na glavi gdje se pohranjuju misli, ideje, vjerovanja, osjecaji i stavovi koje smo u nekom trenutku zivota smatrali vaznim. Pokretanjem Barsa kao da pritisnemo tipku za brisanje. Primatelj lezi pokriven dekicom, a terapeut sjedi iza njegove glave i lagano pritisce tocke cca 60 minuta.

Tamara Letina